Anunt privind organizarea licitatiei publice deschise cu oferte in plic – privind inchirierea unei suprafete de teren-pasune naturala prorpietate publica a comunei Lucieni
Lista cu persoanele din cadrul Primariei – care au fost desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice
Anunt – privind elaborarea de proiecte de hotarari
INFORMARE – Nr. 5297/29.10.2018
INFORMARE – Nr. 4781/26.05.2018
Anunt – Nr. 509/2019