Hotarare – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Lucieni pentru anul 2015
Executia bugetara – pe semestrul I, 2016
Informare – cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lucieni, judetul Dambovita
Informare nr. 2053/28.03.2018 – cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lucieni, judetul Dambovita